SOL

På Sol tilbydes der muligheden at oprette en e-mailadresse. Udover denne gratis tjeneste findes der samtidig et debatforum, horoskoper og diverse nyheder.

Som annoncør på Sol er der oplagte muligheder for at ramme bredt i kønssegmentet, da fordelingen af mænd og kvinder er næsten ligeligt fordelt. Samtidig vil det i højere grad være muligt at ramme et ældre segment gennem annoncering via Sol.

Skulle du have evt. spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores display team.