Er din online virksomhedsinformation så forvirrende, at dine kunder bliver vanvittige?

Gode anmeldelser og omtaler online er utroligt vigtige, men mange virksomheder er ikke klar over, at virksomhedsinformationer i mange tilfælde er mindst lige så værdifulde. Så hvad sker der, når informationen er inkonsekvent og forvirrende? Det kan du finde ud af på den hårde måde eller du kan løse problemerne i dag.

Desværre skjuler mange virksomheder telefonnummeret til deres kundeservice og nogle gange henviser de blot til en chat, der drives af en småforvirret robot med kunstig intelligens. Det er et stort problem i sig selv. Et andet problem kan være, at de telefonnumre, kunden rent faktisk finder, ikke længere er i brug, er direkte forkerte eller forskellige, afhængigt af hvad eller hvor man søger.

Dårlig eller fejlagtig virksomhedsinformation på nettet resulterer i færre kunder. Det viser et studie udført at YP.com, hvor næsten 4 ud af 10 kunder af de adspurgte angav, at fejlagtig information var en stor grund til at søge videre.
Virksomhedsinformation er en rankingfaktor for din virksomhed

Hvad skal du så gøre for at undgå et stort kundetab? Svaret er enkelt. Sørg for, at din virksomhedsinformation er korrekt på nettets største tjenester: Google My Business, Facebook, din hjemmeside, Krak og så videre.

Online virksomhedsinformation er en rankingfaktor

Sørg for, at din information er ensartet og korrekt på alle platforme. Google og andre søgemaskiner er glade for korrekt NAP (Name, Adress, Phone Number) og det er en rankingfaktor for din virksomhed. Jo mere sammenhængende din online virksomhedsinformation er, desto mere troværdig vil din hjemmeside fremstå for Google (SEO).

Sender kunder til en forkert adresse

Det er også, som nævnt ovenfor, en usynlig frustration, som du måske ikke selv mærker, men som kan risikere, at gøre kunderne negative i forhold til din virksomhed. En kunde, der skal grave dybt for at finde et telefonnummer til din virksomhed eller som kommer til en forkert adresse, fordi du ikke har anstrengt dig for at opdatere informationerne online, vil allerede fra start have en negativ indstilling til din virksomhed.

Hvis du vil vide, hvordan det ser ud for din virksomhed, kan det anbefales at benytte scanneren NetTjek. Det kan vise dig, hvordan det står til med din synlighed på nettet.